Wat wij doen • De Taalstroom | Instituut voor huiswerkbegeleiding

Wat wij doen

De Taalstroom is een huiswerkbegeleidingsinstituut voor alle vakken in Breukelen, gericht op ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze ondersteuning kan bij het voortgezet onderwijs bestaan uit:

 • Huiswerkondersteuning
 • Remediale hulp bij dyslexie en leer- en gedragsmoeilijkheden
 • Extra ondersteuning bij het leren studeren/plannen/organiseren
 • Motivatie van onderpresteerders
 • Advisering rond de keuze van profielen in de bovenbouw
 • Examenbegeleiding

 

De ondersteuning kan bij het basisonderwijs bestaan uit:

 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Rekenen
 • Cito voorbereiding
 • Spelling

plaatje


Andere pagina's

Werkwijze

Elke middag van 14.00-18.00 kun je op de Taalstroom terecht. Persoonlijke aandacht staat bij ons...

Over ons

Anja Folmer
Beatrixstraat 9aBreukelenKVK-nummer: 30246992IBAN nummer: NL73INGB0008329163 t.a.v D...

Leer en gedragsmoeilijkheden

Leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden, zoals dyslexie, adhd, add of autisme ondervinden...

Begeleiders

Anja Folmer werkt al ruim 28 jaar als orthodidactisch expert in het onderwijs. Zij is gediplomeer...