Leer en gedragsmoeilijkheden • De Taalstroom | Instituut voor huiswerkbegeleiding

Leer en gedragsmoeilijkheden

Leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden, zoals dyslexie, adhd, add of autisme ondervinden veelal problemen met het leren en huiswerk maken.

Op de Taalstroom besteden we extra aandacht aan deze problemen. De leerlingen krijgen niet alleen ondersteuning bij het maken van hun huiswerk, maar wordt er vervolgens ook extra begeleiding gegeven in de vaardigheden waar de leerling zwak in is. De Taalstroom beschikt over verschillende educatieve programma’s, zowel digitaal als op papier. 

De leerlingen houden hun resultaten bij, en brengen zelf in kaart wat ze extra aan begeleiding doen.

Bij de Taalstroom kunt u ook een onderzoek laten doen naar leer en/of gedragsmoeilijkheden. De Taalstroom werkt samen met een vaste gz-psycholoog die op locatie het onderzoek kan afnemen.

Het doel van diagnostiek is inzicht verkrijgen in de oorzaak van ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen bij kinderen van 6 jaar-18 jaar. Op basis van het intakegesprek wordt in overleg met de ouders een onderzoeksplan opgesteld. Hoe het onderzoek daadwerkelijk wordt samengesteld is afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind en van eventueel eerder gedaan onderzoek. Doorgaans zijn de ouders niet aanwezig tijdens het onderzoek dat vaak twee ochtenden beslaat.

Een onderzoek kan bestaan uit:

  • anamnese bij ouders en/of school
  • intelligentieonderzoek ( bepalen van de cognitieve mogelijkheden van het kind)
  • onderzoek naar informatieverwerking (concentratie en geheugen)
  • didactisch onderzoek (niveau- en strategiebepaling technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden)
  • sociaal-emotioneel onderzoek (ego-ontwikkeling, persoonlijkheid)

Het aantal uren van het onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind. Een onderzoeksplan neemt minimaal 10 uur in beslag à € 85,- per uur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Trudy Bron een gz-psycholoog, BIG geregistreerd.

De gz-psycholoog van De Taalstroom heeft geen contract met de zorgverzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat U zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de factuur en dat U het verschuldigde bedrag zelf dient over te maken. Voor jongeren tot 18 jaar loopt dit niet via de zorgverzekering. Tot die leeftijd kan hulp vergoed worden door de gemeente.

U kunt zich aanmelden voor een onderzoek via het contactformulier op de website

plaatje